Xưởng sản xuất Dương Yến
Địa chỉ: Xóm 4 - Giang Cao - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 0979794486 -