KHỔNG MINH BẤM KHUYẾT 90CM Giá: (Liên hệ)
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 Ý nghĩa: Ông là biểu tượng của trí tuệ, sự thông minh và uyên bác. Tượng Khổng Minh thích hợp cho các nhà giáo, cố vấn, chuyên gia, quân sự, mang lại sự thông minh uyên bác, có lợi cho học hành thi cử và công danh sự nghiệp.
Cập nhật: 06/10/2014
Lượt xem: 3165
Lên trên